MacBook Pro 13" (2009-2012) - výměna baterie (záruka 6 měsíců)

3 000 Kč 2 479,34 Kč bez DPH
Skladem

Základní informace o bateriích notebooků Mac


Počítače MacBook, MacBook Air a MacBook Pro se dodávají s lithium-polymerovými bateriemi, které zaručují maximální výdrž při kompaktních rozměrech. Doporučujeme seznámit se s běžnými pojmy souvisejícími s bateriemi, abyste porozuměli jejich technologiím a problematice jejich výdrže:

Počet cyklů: Od baterií se očekává, že budou fungovat po určitý počet cyklů. Toto číslo značí, kolik cyklů úplného a částečného vybití má už baterie za sebou. Počet cyklů vaší baterie zjistíte podle tohoto článku: Určení počtu cyklů baterie v notebooku Mac.
Kapacita při plném nabití: Tento údaj, měřený v mAh (miliampérhodinách), značí, kolik energie je baterie schopna pojmout (po odečtení energie potřebné na vypnutí zařízení). Používáním a stárnutím baterie se tato hodnota snižuje.
Zbývající kapacita nabití: Tento údaj, měřený v mAh (miliampérhodinách), značí momentální množství energie zbývající v baterii. Když počítač používáte a nemáte ho připojený k napájecímu adaptéru, baterie se pozvolna vybíjí a toto číslo se snižuje.
Spotřebování/opotřebení: Spotřební zboží je takové, které se časem opotřebuje, protože jeho interní součásti se vyčerpávají. Baterie jsou kvůli svým chemickým složkám považovány za spotřební zboží a v průběhu času pozvolna ztrácejí schopnost udržet elektrický náboj. Když počet cyklů nabití baterie překročí předpokládanou hranici, považuje se baterie za spotřebovanou.
Vadné: Baterie se považují za vadné, pokud přestanou fungovat kvůli vadám materiálu nebo zpracování, případně kvůli výrobní vadě. Na vadné baterie se vztahuje jednoroční omezená záruka společnosti Apple i rozšířené servisní smlouvy.
Zatížení: Míra aktivity, kterou vykonávají různé úkoly. Některé energeticky náročné procesy zatěžují baterii víc než jiné a způsobují, že provozní doba na jedno nabití bude mnohem nižší.
První nastavení Macu

Při prvním nastavování Macu můžou některé aktivity, jako nastavení Mailu a Fotek, stažení souborů z iCloudu a indexování souborů Spotlightem, využívat víc energie, než Mac potřebuje při běžném používání.

Pokud potřebujete přenést velké množství dat přes Wi-Fi, může proces nastavení Macu trvat několik dní. Během této doby je nejlepší mít počítač připojený k napájení. Až bude nastavení hotové, začne výdrž baterie odrážet běžné aktivity prováděné na vašem Macu.

Stavová nabídka baterie
Hlavním zdrojem informací o stavu baterie je stavová nabídka baterie. Ta informuje o tom, nakolik je baterie nabitá a jestli se právě nabíjí. Nabídku najdete v pravé části řádku nabídek:

 

Stavová nabídka baterie mimo jiné uvádí, jestli monitor nebo některé aplikace spotřebovávají výrazné množství energie. Pokud je v části „Aplikace s významnou spotřebou energie“ uvedený monitor, klikněte na Jas monitoru. Monitor se pak ztlumí na 75 %. Pokud jsou tu uvedené nějaké aplikace, jejich zavřením prodloužíte výdrž baterie.

Stav baterie zobrazíte tak, že podržíte klávesu Alt a na řádku nabídek kliknete na ikonu baterie. Objeví se stavová nabídka baterie. Uvidíte některý z těchto stavových indikátorů:

Normální: Baterie funguje normálně.
Brzká výměna: Baterie funguje normálně, ale má menší kapacitu, než když byla nová. Průběžně ve stavové nabídce kontrolujte aktuální stav baterie.
Nutná výměna: Baterie funguje normálně, ale má výrazně menší kapacitu, než když byla nová. Počítač můžete dál bezpečně používat, ale pokud vám začne snížená kapacita baterie komplikovat práci, měli byste počítač zanést do Apple Storu nebo k autorizovanému poskytovateli servisu Apple.
Předejte baterii do opravy: Baterie nefunguje správně. Mac můžete bezpečně používat, když bude připojený k vhodnému napájecímu adaptéru, ale co nejdřív byste ho měli zanést do Apple Storu nebo k autorizovanému poskytovateli servisu Apple.
Některé aplikace jiných výrobců sice dokážou hlásit stav baterie, ale jejich data nemusí být přesná a nedají se považovat za přesvědčivou známku zhoršené výdrže. Doporučujeme spoléhat se na informace uvedené ve stavové nabídce baterie, jak je popsáno výše.

 

Optimalizace výdrže baterie
Výdrž baterie závisí na konfiguraci počítače a na tom, jak s ním pracujete. Tady je několik tipů, jak nastavit MacBook, MacBook Air nebo MacBook Pro a jak s ním pracovat, aby jeho baterie vydržela co nejdéle.

Předvolby systému pro úsporu energie
Panel Úspora energie v Předvolbách systému obsahuje možnosti, které pomáhají prodloužit výdrž baterie notebooku Mac při nečinnosti. Například když nastavíte, aby se displej při nečinnosti vypínal, bude se dočasně vypínat podsvícení obrazovky a výrazně se tím prodlouží výdrž baterie.

Výdrž baterie můžete prodloužit taky tím, že zrušíte výběr volby „Zapnout funkci Power Nap při napájení z baterie“.

Pokud máte na MacBooku Pro z roku 2016 zapnutou funkci „Mírně ztlumit jas obrazovky při napájení z baterie“, tak se při odpojení počítače od napájení automaticky sníží jas obrazovky na 75 %.

 

Uvedený příklad platí pro OS X Mountain Lion 10.8.4. Některé funkce jako automatické přepínání grafiky nebo PowerNap nemusí být na některých noteboocích Mac nebo v některých verzích macOS k dispozici.

Nastavení jasu klávesnice a displeje
Vestavěná klávesnice notebooku Mac má nastavení, která automaticky pomáhají šetřit baterii:

Klikněte na nabídku Apple > Předvolby systému a potom vyberte možnost Klávesnice. Zaškrtnutím možnosti „Při slabém osvětlení upravit jas klávesnice“ zapnete, aby se podsvícení klávesnice automaticky ztmavovalo nebo rozjasňovalo.
V Předvolbách systému v části Klávesnice můžete nastavit, aby se podsvícení klávesnice po určité době nečinnosti vypínalo.
Nebo můžete klávesami F5 a F6 ručně nastavit jas klávesnice na co nejnižší hodnotu, při které jsou klávesy pořád vidět.

Velký vliv na výdrž baterie má jas displeje. Když povolíte automatické přizpůsobování jasu displeje, můžete tím ušetřit spoustu energie. Zvolte nabídku Apple > Předvolby systému a potom vyberte možnost Monitory. Zaškrtnutím možnosti „Automaticky upravit jas“ umožníte, aby se displej ztmavoval nebo rozjasňoval podle okolních světelných podmínek.

Pomocí stavové nabídky baterie můžete rychle snížit jas obrazovky na 75 %. Ve stavové nabídce baterie v části „Aplikace s významnou spotřebou energie“ vyberte Jas monitoru.

Jas obrazovky si můžete ručně nastavit na příjemnou hodnotu pomocí kláves F1 a F2.

MacBook Pro s Touch Barem

Pokud používáte nový MacBook Pro, můžete rychle nastavit jas displeje klepnutím na na Control Stripu na pravé straně Touch Baru. Pokud chcete zobrazit tlačítka nastavení jasu klávesnice, klepněte na Control Stripu na :

 

Control Strip se rozbalí a potom můžete klepnutím na nastavit jas displeje, zatímco klepnutím na nastavíte jas klávesnice:

 

Grafický výkon a jeho vliv na výdrž baterie
15palcové a 17palcové notebooky MacBook Pro obvykle obsahují dva grafické procesory. Někdy můžou být uváděny jako samostatný grafický procesor a integrovaný grafický procesor.

Obecně platí, že samostatný grafický procesor poskytuje značný výkon za cenu velké spotřeby energie. Integrovaný grafický procesor naopak udržuje optimální výdrž baterie, ale v některých případech nedosahuje výkonu samostatného grafického procesoru.

Pro optimální výdrž baterie používejte integrovaný grafický procesor. Tyto články vysvětlují, jak používat oba typy grafických procesorů a čím může být způsobeno nečekané zapnutí samostatného grafického procesoru:

MacBook Pro (15palcový, konec roku 2008), (17palcový, začátek roku 2009), (15palcový a 17palcový, polovina roku 2009): Nastavení grafického výkonu
MacBook Pro a MacBook Pro s Retina displejem: Nastavení grafického výkonu
Vypnutí funkcí a technologií, které spotřebovávají energii
Notebooky Mac používají celou řadu integrovaných technologií, které mají výrazný vliv na výkon baterie.

Pokud nepotřebujete Wi-Fi nebo Bluetooth, můžete AirPort nebo Bluetooth vypnout pomocí ikon na řádku nabídek nebo v Předvolbách systému. Tím ušetříte část energie.
Energii můžou čerpat i externí USB, FireWire nebo Thunderbolt zařízení, SD karty a zařízení Expresscard připojená k notebooku. Pro optimální výdrž baterie je doporučujeme odpojit.
Z vestavěné jednotky SuperDrive (pokud ji váš notebook má) vyjměte vložená CD a DVD, aby se jednotka opakovaně neroztáčela.

Řešení problémů s bateriemi
Když budete potřebovat vyřešit nějaký problém s baterií, je dobré začít s vestavěnými diagnostickými nástroji vašeho notebooku Mac. Použijte postup v těchto článcích:

Používání nástroje Apple diagnostika
Používání nástroje Apple Hardware Test
Pokud nástroj Apple diagnostika hlásí, že baterie vyžaduje servis, a udává referenční kód PPT004, měli byste problém potvrdit tím, že Apple diagnostiku spustíte ještě přes internet. Verze na internetu totiž používá aktuální diagnostické údaje. Uděláte to takto: Příkazem Vypnout v nabídce Apple () vypněte Mac. Pak stisknutím tlačítka napájení Mac zapněte. Okamžitě stiskněte a podržte klávesu Alt-D, dokud se nespustí Apple diagnostika.

Pokud se problém spuštěním Apple diagnostiky přes internet potvrdí, kontaktujte společnost Apple nebo počítač zaneste k autorizovanému poskytovateli servisu Apple nebo do Apple Storu. Tam vám sdělí, jaké možnosti servisu a podpory máte k dispozici.

Pokud nástrojem Apple diagnostika nebo Apple Hardware Test žádné problémy nenajdete, čtěte dál a seznamte se s dalšími informacemi o řešení problémů s bateriemi.

Baterie se rychle vybíjí
Počkejte, než Mac dokončí počáteční nastavení. Některé aktivity jako nastavení Mailu a Fotek, přenos obsahu z iCloudu nebo indexování souborů Spotlightem využívají při prvním použití Macu víc energie, než kolik jí Mac potřebuje při běžném používání. Pokud potřebujete přenést velké množství dat, může trvat i několik dní, než se výdrž baterie vrátí na běžnou hodnotu.
Zjistěte, jaká by měla být výdrž baterie u produktu, který používáte. Web s technickými specifikacemi uvádí předpokládanou výdrž baterií Apple při různém využití. V článcích s technickými specifikacemi je u každého produktu uvedena výdrž baterie v nečinnosti a při používání bezdrátového připojení k internetu.
Naučte se minimalizovat běžné příčiny vyčerpávání baterie:
Optimalizujte výdrž baterie podle části Optimalizace výdrže baterie, uvedené dříve v tomto článku.
Přečtěte si, jak můžou aplikace ovlivňovat výkon baterie Macu. Některé aplikace jako třeba prohlížeče, software na střih videa nebo videohry můžou v závislosti na tom, jak je využíváte, vyžadovat víc energie. Pravidelně kontrolujte aktualizace softwaru – je důležité používat nejnovější dostupné verze.
Software pro automatické zálohování a synchronizaci si nastavte tak, aby se spouštěl, jenom když je počítač připojený ke zdroji napájení, nebo aby se pozastavil, když nabití baterie klesne pod určitou úroveň.
V Monitoru aktivity se podívejte po nefunkčních softwarových procesech, zejména pokud jste zrovna nainstalovali aktualizace softwaru nebo nový operační systém. Instalování aktualizací je důležité, protože zaručuje optimální výkon všech aplikací.
Pokud máte problémy s baterií i potom, co optimalizujete výkon počítače a podíváte se, jestli neběží nějaké nefunkční softwarové procesy, vyzkoušejte baterii v bezpečném režimu. Bezpečný režim omezuje počet aktivních položek v systému, a umožňuje ho tak testovat v minimalizovaném prostředí. Pokud baterie v bezpečném režimu vydrží nabitá déle, nejspíš budete muset dále izolovat software a postupně vypínat položky, které byly v bezpečném režimu neaktivní, dokud nenajdete příčinu nadbytečného vyčerpávání baterie.
Baterie se nenabíjí
Zkontrolujte, jestli je k počítači připojený síťový adaptér se správným výkonem. Napájecí adaptér s menším výkonem, než jaký systém potřebuje, nejspíš nedokáže počítač spolehlivě nabít.

S určením správného adaptéru vám pomůže článek Určení správného napájecího adaptéru a kabelu pro váš notebook Mac. Další rady pro řešení problémů s adaptéry najdete v článku Řešení problémů s adaptéry MagSafe. Pokud problém přetrvává, resetujte řadič SMC.

Baterie se nikdy nenabije na 100 %
Občas se může stát, že ukazatel nabití baterie v macOS nebude ukazovat plné nabití (100 %), ani když byl napájecí adaptér připojený k počítači delší dobu. Někde mezi 93 a 99 procenty se baterie může přestat nabíjet. Jedná se o očekávané chování, které pomáhá prodloužit celkovou výdrž baterie.

Počítač baterii nerozpoznává
Pokud se baterie vašeho MacBooku, MacBooku Air nebo MacBooku Pro úplně vybije, sama přejde do režimu s nízkou spotřebou energie, aby se v budoucnu dala znova nabít.

Připojte notebook Mac k napájecímu adaptéru a nechejte ho aspoň pět minut nabíjet. Pokud se i po pěti minutách bude pořád zobrazovat výzva, ať počítač připojíte k adaptéru, resetujte řadič SMC.

Nezobrazuje se upozornění na téměř vybitou baterii
Pokud se vám nezobrazuje upozornění na téměř vybitou baterii (obvykle se zobrazuje při vybití pod 15 %), možná máte vypnutou ikonu baterie na řádku nabídek. Tímto postupem zapněte zobrazování stavu baterie na řádku nabídek:

Otevřete Předvolby systému.
Klikněte na Úspora energie.
Zaškrtnutím políčka „Zobrazit stav baterie v řádku nabídek“ zapněte zobrazování stavu baterie na řádku nabídek.
Přenosné počítače s OS X Mavericks 10.9 nebo novějším zobrazují upozornění na téměř vybitou baterii, když zbývá energie zhruba na 10 minut práce. Starší verze OS X na slabou baterii upozorňují při 15 % nebo nižším stavu.

Servis baterií v noteboocích Mac
Výměnu vestavěných baterií počítačů MacBook, MacBook Air a MacBook Pro by měl provádět jenom autorizovaný poskytovatel servisu Apple nebo Apple Store. Pokud budete vestavěnou baterii zkoušet vyměnit sami, můžete přístroj poškodit. Na takové poškození se nevztahuje záruka.

Vestavěné baterie mají tyto notebooky Mac:

MacBook (13palcový, konec roku 2009) a novější
MacBook (Retina, 12palcový, začátek roku 2015) a novější
Všechny počítače MacBook Air
Všechny počítače MacBook Pro s Retina displejem
MacBook Pro (13palcový, polovina roku 2009) a novější, MacBook Pro (15palcový, polovina roku 2009) a novější
Většina starších Maců používá vyjímatelné baterie, které můžete vyměnit sami. Pokud budete s výměnou vyjímatelné baterie potřebovat pomoct, obraťte se na autorizovaného poskytovatele servisu Apple nebo na Apple Store.

Kód Kód: 191
Jméno značky: Apple
Kategorie: Servis
Záruka: 6 měsíců